Ako darovať 2% z daneDarovaním 2% z dane OZ SPORTKEMP priamo finančne podporíte športové podujatia a pohybové aktivity v Trenčíne. Ako napríklad Night run, Trenčiansky triatlon, Trenčiansky polmaratón ako aj rôzne pohybové aktivity pre deti a mládež.

Ako darovať 2% dane?

1. Ste zamestnancom a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane

Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať dve percentá z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3.32 Eur.

Ako prijímateľa pre 2% uveďte naše občianske združenie (Na konci tejto stránky nájdete údaje potrebné Sportkemp pre poukázanie dvoch percent) Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

2. Ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane.

Ako prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše dve percentá zo zaplatenej dane uveďte naše občianske združenie Sportkemp, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3.32 Eur.

Vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov fyzickej osoby–musí byť splnená podmienka minimálne 3.32 Eur pre prijímateľa. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. (Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na konci tejto stránky.)

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

3. Ste právnická osoba a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane.

Ako prijímateľa uveďte naše občianske združenie Sportkemp. Právnické osoby môžu poukázať dve percentá z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8.30 Eur.

Vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako dve percentá, musí však byť splnená podmienka minimálne 8.30 Eur na jedného prijímateľa. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. (Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na konci tejto stránky.)

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dôležité:

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie dvoch percent (2%) z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.
  • IČO prijímateľa 2% vypisujte do koloniek vo formulári zľava

Údaje potrebné pre poukázanie 2% OZ Sportkemp:

  • Názov: Sportekmp
  • Forma: Občianske združenie
  • Rok registrácie: 2016
  • SID: nechať prázdne
  • IČO: 50549481
  • Ulica: Veľké Stankovce 762
  • Mesto: Trenčianske Stankovce

sportKEMP

denné športové tábory. V športových kempoch ponúka množstvo zábavy a dni prežité v duchu športu. Môžeš za zdokonaľovať v športoch ako florbal, futbal, bedminton, basketbal, volejbal, baseball, gymnastika, lukostreľba, dračie lode a iné.

Teambuilding

Kontakt

Martin Vlnka, s.r.o.

Velke Stankovce 762

913 11 Trenčianske Stankovce


Telefón: +421 907 758 685

E-mail: martin@martinvlnka.sk

Social: Facebook